فایل های دسته بندی صنایع دارویی و پزشکی - صفحه 1

طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي توليد داروهـاي گياهـي (پماد كاپسي‌كوم و قرص آنتوم )

طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي توليد داروهـاي گياهـي (پماد كاپسي‌كوم و قرص آنتوم )

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي خدمات بينايي‌سنجي،چشم‌پزشكي و فروش لوازم و مواد چشم‌پزشكي

طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي خدمات بينايي‌سنجي،چشم‌پزشكي و فروش لوازم و مواد چشم‌پزشكي

قیمت : 2,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح توجیهی تعمیر و تجهیز و نگهداشت پیشگیرانه یونیت های دندان پزشکی و ...

طرح توجیهی تعمیر و تجهیز و نگهداشت پیشگیرانه یونیت های دندان پزشکی و تامین مواد و وسایل مصرفی دندان پزشکان

قیمت : 3,990 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح کسب و کار ویزیت غیرحضوری و ارسال نسخه به داروخانه از طریق سایت

ما می خواهیم با ارائه این طرح را در دو سال آینده در سراسر کشور اجرا کنیم و بیشتر بیمارستان ها و مطب های پزشکان و داروخانه ها و ستیر موسسات نیازمند را زیر پوشش بگیریم.

قیمت : 2,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل