فایل های دسته بندی معماری و عمران - صفحه 1

گزارش کار اموزی احداث ساختمان مسكوني(رشته ی عمران)

دانلود فایل کامل گزارش کار اموزی احداث ساختمان مسكوني(رشته ی عمران) در قالب فایل word و متشکل از 122 صفحه ، قابل ویرایش و آماده ی پرینت و استفاده .

قیمت : 13,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کار اموزی احداث ساختمان مسكوني(رشته ی عمران)

دانلود گزارش کار آموزی ساختمان مسکونی در قالب فایل word و قابل ویرایش ، متشکل از 146 صفحه

قیمت : 13,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش آزمايشگاه مقاومت مصالح

دانلودگزارش آزمايشگاه مقاومت مصالح در قالب فایل word و قابل ویرایش ، متشکل از 28صفحه

قیمت : 7,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کار اموزی (ساخت بنا 4 طبقه بتنی)

دانلود فایل کامل بررسی گزارش کار اموزی(ساخت بنا 4 طبقه بتنی) در قالب فایل word و متشکل از 52 صفحه قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کار اموزی ساخت ساختمان اسکلت فلزی

دانلود فایل کامل بررسی گزارش کار اموزی ساخت ساختمان اسکلت فلزی در قالب فایل word و متشکل از 60 صفحه قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کار اموزی رشته ی معماری با موضوع نظارت بر ا جراي ساختمان

دانلود فایل کامل بررسی گزارش کار اموزی رشته ی معماری با موضوع نظارت بر ا جراي ساختمان در قالب فایل word و متشکل از 178 صفحه قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کار اموزی رشته ی عمران(کار ورزی در شهرداری)

دانلود فایل کامل بررسی گزارش کار اموزی رشته ی عمران(کار ورزی در شهرداری) در قالب فایل word و متشکل از 82 صفحه قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

قیمت : 16,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کار اموزی در شرکت ساخت و ساز

دانلود فایل کامل بررسی گزارش کار اموزی در شرکت ساخت و ساز در قالب فایل word و متشکل از 197 صفحه قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی گزارش کار اموزی در شرکت ساخت و ساز(ساخت بنا)

دانلود فایل کامل بررسی گزارش کار اموزی در شرکت ساخت و ساز(ساخت بنا) در قالب فایل word و متشکل از 149 صفحه قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2قبلی · بعدی